İçeriğe devam et

İlkokul

Almanya`daki eğitim sistemi her federal eyalette küçük farklılıklara sahiptir fakat temel yapı her yerde aynıdır. Eğitim sistemi beş bölümden oluşur.

1. Okul Öncesi Eğitim (0 - 5 yaş)

2. İlköğretim (1.– 4. sınıf)

3. Orta Dereceli Eğitim I (Ortaokul / 5. – 9./10. sınıf)

4. Orta dereceli Eğitim II (Lise / 11. – 13. sınıf)

5. Yüksek Öğretim

 

1. Okul Öncesi Eğitim 0 – 5 yaş arası çocuk bakımını içerir (Erken çocukluk eğitimi). Bunlara kreş, anaokulu ve okul öncesi sınıfları dahildir. Bu hizmetlerden yararlanmak zorunlu değildir fakat çoğunlukla tavsiye edilir. Çocuklar okul öncesi eğitim ile önemli beceriler kazanırlar.

 

2. İlköğretim (İlkokul), tüm çocuklar için zorunlu eğitimle birlikte 6 yaşında başlar. İlkokul 1. sınıftan 4. sınıfa kadar sürer. Berlin ve Brandenburg`da bu süre 6. sınıfa kadardır. Çocuklar ilkokuldan sonra ortaokula giderler. İlkokul tüm federal eyaletlerde vardır.

 

3. Orta Dereceli Eğitim I yani ortaokul, ilkokul bittikten itibaren yani 5. Sınıftan sonra başlar 9. veya 10. sınıfa kadar devam eder. Farklı okul tipleri söz konusudur. (Bazı federal eyaletlerde isimlendirmeler farklıdır):

 • Tek tip eğitim imkanı sunan okullar: Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Hauptschule), orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Realschule) veya  lise (yüksek düzeyde eğitim veren orta dereceli okul / Gymnasium). Burada öğrenciler belli bir okul bitirme belgesine sahip olabilme doğrultusunda çalışırlar.
 • İki tip eğitim imkanı sunan okullar: Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Hauptschule) ve orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okulu (Realschule) birbirine bağlar.
 • Üç tip eğitim imkanı sunan okullar: Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Hauptschule), orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Realschule) ve liseyi (Gymnasium) birbirine bağlar. Burada öğrenciler çeşitli mezuniyet türleri arasında seçim yapabilirler.

Orta dereceli eğitim I yani ortaokulda şu mezuniyetler elde edilebilir (Bazı federal eyaletlerde isimlendirmeler farklıdır):

 • Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti (Hauptschulabschluss) (9. Sınıfın sonunda)
 • Ortaokul mezuniyeti (Mittlerer Schulabschluss) (10. Sınıfın sonunda)

 

4. Orta dereceli eğitim II yani lise, 10. sınıftan sonra başlar. Ön koşul ortaokul mezuniyeti (Mittlerer Schulabschluss) ya da temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyetidir (Hauptschulabschluss). Orta dereceli eğitim II, mesleki eğitim okullarını ve lise üst bölümü bulunan okulları (Schulen mit einer gymnasialen Oberstufe) içerir. Mesleki eğitim tamamlandıktan sonra bir meslek icra edilebilir. Şu okullar orta dereceli eğitim II düzeyine aittir:

 • Lise (Gymnasium) - 12. veya 13. sınıfa kadar
 • Üç tip eğitim imkanı sunan okullar (aynı zamanda 12. veya 13. sınıfa kadar lise üst bölümü bulunan okullar)
 • Meslek Okulları (Berufsoberschulen)
 • Teknik Okullar (Fachoberschulen)
 • Meslek Okulları (Berufsfachschulen)
 • Meslek Okulları (Berufsschulen) ve meslek işletmeleri / İkili meslek eğitim sistemi (Ausbildungsbetriebe / duales System der Berufsausbildung)

Orta dereceli eğitim II yani lise düzeyinde şu mezuniyetler elde edilebilir: 

 • Abitur (12. veya 13. sınıftan sonra üniversiteye giriş yeterliliği olarak da adlandırılır.)
 • Mesleki yeterlilik (Berufsqualifizierender Abschluss)
 • Uygulamalı bilimler üniversitelerine giriş yeterliliği (Fachhochschulreife)
 • Bölüme özgü yüksek öğretime giriş yeterliliği (Fachgebundene Hochschulreife)

 

5. Yüksek Öğretim: Tüm üniversiteler, uygulamalı bilimler üniversiteleri ve diğer yüksek okul tipleri yüksek öğretim kapsamındadır. Buralarda akademik düzeyde bir mezuniyet elde edilebilir. Akademik düzeyde kazanılan bir mezuniyet ile bir meslek icra edilebilir. Yüksek öğretim; halihazırda meslek eğitimlerini tamamlamış ve mezuniyetlerini elde etmiş kişilere daha ileri düzeyde eğitim imkanı sunan merkezleri de içerir.  

 • Yüksek Eğitim Kurumları:
 • Üniversiteler
 • Teknik Üniversiteler / Teknik Yüksek Okullar
 • Eğitim Fakülteleri
 • Sanat Akademileri
 • Müzik Akademileri
 • Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri
 • Uygulamalı İdari Bilimler Üniversiteleri
 • Meslek Akademileri

Okul tipleri bazen federal eyalete bağlı olarak farklı şekilde isimlendirilirler. Mezuniyet türleri de farklı şekillerde adlandırılabilirler ancak hepsi Almanya genelinde tanınırlar.

Almanya`da zorunlu eğitim vardır. Bütün çocuklar en az 9. ya da 10. sınıfa kadar okula gitmek zorundadırlar. Okula gitme yükümlülüğü 6. Yaşından itibaren başlar. Anne ve babalar çocuklarının her gün okula gitmesini sağlamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uyulmadığı takdirde para cezası söz konusu olabilir.

 • Lütfen çocuğunuzu hafta içi her gün (Pazartesi - Cuma) ve zamanında okula götürün.
 • Okul için gerekli tüm malzemeleri (okul kitapları, defterler, kalemler) beraberinde getirmesini sağlayın.
 • Lütfen beslenme saati için çocuğunuzun yanında sandviç, meyve ve su bulunsun.
 • Çocuğunuz ev ödevlerini her zaman yapmak zorundadır.
 • Eğer çocuğunuz hastaysa lütfen durumu okula bildirin.

Genellikle çocuklar 6 yaşından itibaren okula giderler. 1. sınıf daima Ağustos veya Eylül aylarında başlar. Federal eyaletlerde farklı kurallar geçerlidir. Bir çocuğun okula başlayıp başlamayacağı doğum tarihine bağlıdır. (Stichtagsregelung)

Berlin: 30 Eylül`e kadar 6 yaşına basan tüm çocuklar okula giderler.

Saksonya – Anhalt: 30 Haziran`a kadar 6 yaşına basan tüm çocuklar okula giderler.

Çocuğunuzun eğitim yükümlülüğü başladığında kural olarak çocuğunuzun okula başlaması gerektiği bildiren bir mektup alacaksınız. Mektupta bölgenizdeki ilgili okulun adını da bulacaksınız.

Çocuğunuz 1 yıl daha çocuk yuvasına gitmek durumunda ise, size bildirilen okula bir erteleme başvurusunda bulunmanız gerekir.

Önemli olan şudur: Çocuğunuzu her ilkokula kayıt ettiremezsiniz. Her çocuk için ikamet edilen bölgenin yakınında ilgili bir okul vardır. Çocuğunuzun okula başlaması konusunda bir mektup aldınız mı? O mektupta ilgili okulun adı mevcuttur.

Çocuğunuzu daima ilgili okula kaydettirmelisiniz.

Özel nedenlerden dolayı okulu değiştirmeniz mümkündür. Buna rağmen başvuru yakın çevrenizde bulunan ilgili okula yapılmalıdır.

Başvuru süreleri aldığınız mektupta mevcuttur. Son başvuru tarihi genellikle okulun başlamasından önceki 6 ay içindedir.

Kayıt için gerekli belgeler:

 • Kimlik kartınız
 • Çocuğun doğum belgesi
 • Çocuğun kimlik belgeleri
 • Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen mektup

Kayıt için çocuğunuzu yanınızda götürün. Böylece gideceği okulu önceden tanımış olur.

Evet, Çocuğunuzun başka bir okula gitmesi mümkündür ancak okul değiştirme talebinin iyi gerekçelendirilmesi gerekir.  Çocuğunuzu ilk olarak bölgenizdeki ilgili okula kaydettirmelisiniz. Daha sonra değişiklik için diğer okula başvuruda bulunabilirsiniz.

Okul değiştirme talebinin nedenleri aşağıdaki gibi olabilir:

 • Çocuğunuzun kardeşleri farklı bir okulda eğitim alıyorlar.
 • Diğer okul eğitim açısından özel bir ağırlık noktasına sahiptir.
 • Diğer okul iş yerinize yakındır.
 • Diğer okul çocuğunuzun bakımını kolaylaştırıyor.

Başka bir okula kayıt, seçilen okulda boş yer bulunması durumunda mümkündür.

Fiziksel, zihinsel ve öğrenme engeli olan çocuklar için standart bir okula ya da engelleri konusunda desteklenebilecekleri özel bir okula gidebilme olanağı vardır. Engelli çocukları desteklemeye yönelik okullarda bu çocukların ihtiyaçları özel olarak dikkate alınır. Çocuğun bireysel yönde destek alması gereken ihtiyaçları da belirleyicidir. Çocuğunuza mümkün olan en iyi desteği sunabilecek okulu Eğitim Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz. Orada ayrıca çocuğunuzun desteklenmesi gereken hangi özel ihtiyaçlarının olduğu ve ne tür destek alabileceği size açıklanacaktır.

Okula başlangıç günü özel bir olaydır. Çocuklar okulda küçük bir törenle karşılanır. Okul başlangıç tarihini okula kayıt olduğunuzda öğreneceksiniz. Okula başlamak için çocuğunuzun bir okul çantasına ve ders malzemelerine ihtiyacı vardır (kalemler, kitaplar, defterler…). Okuldan bir malzeme listesi alacaksınız. Ebeveynlerin çocuklarına içi şekerlemeler ve küçük hediyelerle doldurulmuş külah şeklindeki karton paketlerden hediye etmeleri de bir gelenektir.

Tüm veliler veli toplantısı için okula davet edilirler. Veli toplantısı düzenli olarak gerçekleşir. Sınıf öğretmeni ilk veli toplantısını organize eder. Daha sonraki toplantıları veli temsilcileri düzenler. Bu toplantılar müfredatın içeriği, okul gezileri vb gibi önemli konuları velilerle konuşabilmek için düzenlenir. Veli toplantılarında veli temsilcileri de seçilir. Veli temsilcileri diğer velilerin çıkarlarını temsil eder ve okul ile aralarında bağlantı sağlar.

Veli toplantısında tüm veliler sınıfta birlikte otururlar. Bu bire bir veli öğretmen görüşmesi değildir.

Çocuğunuzun okul performansı hakkında öğretmenle acil konuşmak mı istiyorsunuz? Bu durumda öğretmenle bir randevu ayarlayın.

Okulda veli toplantısı dışında velilerle yüz yüze görüşme günü vardır. Yılda bir kez çocuğunuzun öğretmeni ile çocuğunuzun okul performansı ve notları hakkında bire bir konuşabilirsiniz.

İlkokuldan sonra bütün çocuklar ortaokula giderler. Ortaokula geçişte size bir tavsiye de bulunulur. Tavsiye çocuğunuzun notlarına dayalı olarak yapılır. Tavsiye çocuğunuz için hangi okulun elverişli olduğunu belirtir. Her zaman tavsiyeye bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Öğretmenlerle konuşun. Çocuğunuzla konuşun. Çocuğunuz ne istiyor?

Çocuğunuzun hangi okula gideceği gelecek için çok önemlidir. Farklı okullar mevcuttur. Okullarda farklı mezuniyet durumları söz konusudur. Bu okullar Gymnasium (Yüksek düzeyde eğitim veren orta dereceli okul / lise), Gesamtschule (Kapsamlı okul), Realschule (Orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul) ve Hauptschule (Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul) şeklinde sıralanmıştır. Liseler ve kapsamlı okullarda lise diploması alınabilir (Abitur yapılabilir). Abitur ile üniversiteye gidebilmek mümkündür.  Adı geçen tüm okullarda orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti (Realschulabschluss) elde edinilebilir ve bununla meslek eğitimi yapılabilir.

Çeşitli okul bitirme belgeleri sonradan da elde edilebilir.

Daha fazla bilgiyi orta dereceli okullara geçiş başlığı altında bulabilirsiniz.

Bültenimize üye olunuz.