İçeriğe devam et

Ortaokullar

Almanya`daki eğitim sistemi her federal eyalette küçük farklılıklara sahiptir fakat temel yapı her yerde aynıdır. Eğitim sistemi beş bölümden oluşur.

1. Okul Öncesi Eğitim (0 - 5 yaş)

2. İlköğretim (1.– 4. sınıf)

3. Orta Dereceli Eğitim I (Ortaokul / 5. – 9./10. sınıf)

4. Orta dereceli Eğitim II (Lise / 11. – 13. sınıf)

5. Yüksek Öğretim

 

1. Okul Öncesi Eğitim 0 – 5 yaş arası çocuk bakımını içerir (Erken çocukluk eğitimi). Bunlara kreş, anaokulu ve okul öncesi sınıfları dahildir. Bu hizmetlerden yararlanmak zorunlu değildir fakat çoğunlukla tavsiye edilir. Çocuklar okul öncesi eğitim ile önemli beceriler kazanırlar.

 

2. İlköğretim (İlkokul), tüm çocuklar için zorunlu eğitimle birlikte 6 yaşında başlar. İlkokul 1. sınıftan 4. sınıfa kadar sürer. Berlin ve Brandenburg`da bu süre 6. sınıfa kadardır. Çocuklar ilkokuldan sonra ortaokula giderler. İlkokul tüm federal eyaletlerde vardır.

 

3. Orta Dereceli Eğitim I yani ortaokul, ilkokul bittikten itibaren yani 5. Sınıftan sonra başlar 9. veya 10. sınıfa kadar devam eder. Farklı okul tipleri söz konusudur. (Bazı federal eyaletlerde isimlendirmeler farklıdır):

 • Tek tip eğitim imkanı sunan okullar: Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Hauptschule), orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Realschule) veya  lise (yüksek düzeyde eğitim veren orta dereceli okul / Gymnasium). Burada öğrenciler belli bir okul bitirme belgesine sahip olabilme doğrultusunda çalışırlar.
 • İki tip eğitim imkanı sunan okullar: Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Hauptschule) ve orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okulu (Realschule) birbirine bağlar.
 • Üç tip eğitim imkanı sunan okullar: Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Hauptschule), orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Realschule) ve liseyi (Gymnasium) birbirine bağlar. Burada öğrenciler çeşitli mezuniyet türleri arasında seçim yapabilirler.

Orta dereceli eğitim I yani ortaokulda şu mezuniyetler elde edilebilir (Bazı federal eyaletlerde isimlendirmeler farklıdır):

 • Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti (Hauptschulabschluss) (9. Sınıfın sonunda)
 • Ortaokul mezuniyeti (Mittlerer Schulabschluss) (10. Sınıfın sonunda)

 

4. Orta dereceli eğitim II yani lise, 10. sınıftan sonra başlar. Ön koşul ortaokul mezuniyeti (Mittlerer Schulabschluss) ya da temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyetidir (Hauptschulabschluss). Orta dereceli eğitim II, mesleki eğitim okullarını ve lise üst bölümü bulunan okulları (Schulen mit einer gymnasialen Oberstufe) içerir. Mesleki eğitim tamamlandıktan sonra bir meslek icra edilebilir. Şu okullar orta dereceli eğitim II düzeyine aittir:

 • Lise (Gymnasium) - 12. veya 13. sınıfa kadar
 • Üç tip eğitim imkanı sunan okullar (aynı zamanda 12. veya 13. sınıfa kadar lise üst bölümü bulunan okullar)
 • Meslek Okulları (Berufsoberschulen)
 • Teknik Okullar (Fachoberschulen)
 • Meslek Okulları (Berufsfachschulen)
 • Meslek Okulları (Berufsschulen) ve meslek işletmeleri / İkili meslek eğitim sistemi (Ausbildungsbetriebe / duales System der Berufsausbildung)

Orta dereceli eğitim II yani lise düzeyinde şu mezuniyetler elde edilebilir: 

 • Abitur (12. veya 13. sınıftan sonra üniversiteye giriş yeterliliği olarak da adlandırılır.)
 • Mesleki yeterlilik (Berufsqualifizierender Abschluss)
 • Uygulamalı bilimler üniversitelerine giriş yeterliliği (Fachhochschulreife)
 • Bölüme özgü yüksek öğretime giriş yeterliliği (Fachgebundene Hochschulreife)

 

5. Yüksek Öğretim: Tüm üniversiteler, uygulamalı bilimler üniversiteleri ve diğer yüksek okul tipleri yüksek öğretim kapsamındadır. Buralarda akademik düzeyde bir mezuniyet elde edilebilir. Akademik düzeyde kazanılan bir mezuniyet ile bir meslek icra edilebilir. Yüksek öğretim; halihazırda meslek eğitimlerini tamamlamış ve mezuniyetlerini elde etmiş kişilere daha ileri düzeyde eğitim imkanı sunan merkezleri de içerir.  

 • Yüksek Eğitim Kurumları:
 • Üniversiteler
 • Teknik Üniversiteler / Teknik Yüksek Okullar
 • Eğitim Fakülteleri
 • Sanat Akademileri
 • Müzik Akademileri
 • Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri
 • Uygulamalı İdari Bilimler Üniversiteleri
 • Meslek Akademileri

Okul tipleri bazen federal eyalete bağlı olarak farklı şekilde isimlendirilirler. Mezuniyet türleri de farklı şekillerde adlandırılabilirler ancak hepsi Almanya genelinde tanınırlar.

Berlin: Burada şu okul tipleri mevcuttur:

 • Lise (Gymnasium) (7. – 12./13. sınıflar), Mezuniyet: üniversiteye giriş yeterliliği (Abitur)
 • Birleşik Ortaöğretim Okulu (Integrierte Sekundarschule) (7. – 9./10. sınıflar; Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Hauptschule), orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Realschule) ve liseyi (Gymnasium) birbirine bağlar.) Mezuniyet: Mesleki yeterlilik (Berufsbildungsreife), genişletilmiş mesleki yeterlilik (erweiterte Berufsbildungsreife), ortaokul mezuniyeti (MSA) ya da üniversite giriş yeterliliği (Abitur)
 • Karma Okullar (Gemeinschaftsschulen) (1. – 9. /10. sınıflar ya da (1. – 12. /13. Sınıflar; Tek tip, iki tip veya üç tip eğitim imkanı sunan okulların hepsini birbirine bağlar.) Mezuniyet: Mesleki yeterlilik (Berufsbildungsreife), genişletilmiş mesleki yeterlilik (erweiterte Berufsbildungsreife), ortaokul mezuniyeti (MSA) ya da üniversite giriş yeterliliği (Abitur)
 • Engelliler için Özel Eğitim Okulları

Saksonya-Anhalt: Burada şu okul tipleri mevcuttur:

 • Lise (Gymnasium) (5. – 12./13. sınıflar), Mezuniyet: üniversiteye giriş yeterliliği (Abitur)
 • Birleşik Ortaöğretim Okulu (Sekundarschule) (5. – 9./10. sınıflar; Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Hauptschule) ve orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okulu (Realschule) birbirine bağlar.) Mezuniyet: 9. Sınıftan sonra temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti (Hauptschulabschluss), 10. sınıftan sonra orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti (Realschulabschluss)
 • Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen (5. – 9./10. sınıflar ya da 5. – 12./13. sınıflar; Tek tip, iki tip veya üç tip eğitim imkanı sunan okulların hepsini birbirine bağlar.) Mezuniyet: Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti (Hauptabschluss), orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti (Realschulabschluss), üniversite giriş yeterliliği (Abitur)
 • Engelliler için Özel Eğitim Okulları

 

Kuzey Ren Vestfalya: Burada şu okul tipleri mevcuttur:

 • Lise (Gymnasium) (5. – 12./13. sınıflar), Mezuniyet: üniversiteye giriş yeterliliği (Abitur)
 • Orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Realschule) (5. – 10. sınıflar), Mezuniyet: 9. Sınıftan sonra temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti (Hauptschulabschluss), 10. sınıftan sonra ortaokul mezuniyeti (MSA)
 • Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Hauptschule) (5.- 9./10. sınıflar), Mezuniyet: 9. Sınıftan sonra temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti (Hauptschulabschluss), 10. sınıftan sonra ortaokul mezuniyeti (MSA) mümkündür.
 • Birleşik Ortaöğretim Okulu (Sekundarschule) (5. – 10. sınıflar; Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Hauptschule) ve orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okulu (Realschule) birbirine bağlar.) Mezuniyet: 9. Sınıftan sonra temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti
 • (Hauptschulabschluss), 10. sınıftan sonra ortaokul mezuniyeti (MSA)
 • Kapsamlı okul / Gesamtschule (5. – 9./10. ya da 5. - 12./13. sınıflar; Tek tip, iki tip veya üç tip eğitim imkanı sunan okulların hepsini birbirine bağlar.) Mezuniyet: 9. Sınıftan sonra temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti (Hauptschulabschluss), 10. sınıftan sonra ortaokul mezuniyeti (MSA), 13. Sınıftan sonra üniversite giriş yeterliliği (Abitur)
 • Engelliler için Özel Eğitim Okulları

İlkokuldan sonra çocuğunuz ortaokula gider. Öğretmenler çocuğunuzun gideceği okul hakkında size bir tavsiyede bulunurlar. Tavsiye çocuğunuzun notlarına dayalıdır. Her zaman bu tavsiyeye bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Okul değiştirmek siz ve çocuğunuz için büyük bir adımdır. Karar verebilmek için zaman ayırın. Öğretmenlerle konuşun. Çocuğunuz ile konuşun. Çocuğunuz ne istiyor?

Orta dereceli okullar; Gymnasium (Yüksek düzeyde eğitim veren orta dereceli okul / lise), Gesamtschule (Kapsamlı okul), Realschule (Orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul) ve Hauptschule (Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul) olarak adlandırılırlar. Okullarda ortaokul diploması (MSA) ya da lise diploması (Abitur) gibi farklı mezuniyet durumları söz konusudur.

Bir okul türüne karar verebildiniz mi? Karar verdiyseniz daha sonra bölgenizdeki bu tür okulları ziyaret edin. Okulların sundukları eğitim konusunda hedef aldıkları farklı ağırlık noktaları vardır (müzik ağırlıklı, dil ağırlıklı, spor ağırlıklı eğitim sunan okullar vb gibi). Birçok okulun kendi internet sayfası mevcuttur. İnternet sayfaları size okul hakkında bir önizlenim verir. Okulları tanıtım günlerinde (Tag der offenen Tür) ziyaret edebilirsiniz. Tanıtım günlerinde okullar kendilerini tanıtırlar. Ayrıca öğretmenler ve okul idaresi ile de konuşabilirsiniz. Tanıtım gününde çocuğunuzu da yanınızda götürün. Çocuğunuzun da okul hakkında bir önizlenim edinmesi çok önemlidir. Konu hakkında çocuğunuzla konuşun. Çocuğunuz okuldan hoşlandı mı? Kendini iyi hissetti mi?

Okul seçiminde olası sorular şunlardır:

 • Okul hangi pedagojik uygulama ve yaklaşımlara sahiptir? Öğrenciler için bireysel destek var mı?
 • Hangi dersler okutuluyor? Okul hangi tür eğitime ağırlık veriyor (müzik, Spor, dil vb)?
 • Okulda ne tür bir mezuniyet belgesi elde edilebilinir?
 • Tüm gün süren etkinlikleri ve çocuk bakım hizmetleri var mı?
 • Okul oturduğum yere ne kadar uzaklıkta?
 • Çocuğum bisikletle okula gidebilir mi yoksa toplu taşıma araçlarını mı kullanmalı?
 • Çocuğumun arkadaşları bu okula gidiyor mu?

Almanya`da çeşitli mezuniyet türleri vardır. Çocuğunuz hangi okula gittiğine bağlı olarak, belirli bir okul bitirme belgesine sahip olabilir. Farklı mezuniyetlerle daha sonra farklı olanaklara sahip olursunuz. Bazı federal eyaletlerde mezuniyetler farklı şekilde adlandırılmıştır fakat her yerde tanınırlar. Okullardan sonradan mezun olmak mümkündür. Bu, 2. Eğitim Yolu`dur. (Aşağıya bakınız).

Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti (Hauptschulabschluss): 9. Sınıfı başarıyla geçenler bu mezuniyete hak kazanırlar. Bu mezuniyet ile bir meslek eğitimi alabilmek mümkündür fakat sıklıkla daha yüksek bir mezuniyet türü de gereklidir. İyi notlara sahip olanlar, okula gitmeye devam edebilir ve daha yüksek bir mezuniyet belgesi elde edebilirler.

 • Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Hauptschule), orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Realschule), Kapsamlı okul (Gesamtschule), yüksek düzeyde eğitim veren orta dereceli okul / lise (Gymnasium)

Orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti (Realschulabschluss): Orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul mezuniyeti ya da ortaokul mezuniyeti (MSA) 10. sınıfın ardından yapılan ve başarıyla bitirilen bir sınavın ardından alınır.  Ortaokul bitirme belgesi ile meslek eğitimi almak mümkündür. İyi notlara sahip olanlar, okul eğitimlerini sürdürebilir ve daha yüksek bir mezuniyet belgesi elde edebilirler.

 • Orta düzeyde eğitim veren orta dereceli okul (Realschule), Kapsamlı okul (Gesamtschule), yüksek düzeyde eğitim veren orta dereceli okul / lise (Gymnasium)

Üniversite giriş yeterliliği / (Abitur): Abitur bir lisede yani yüksek düzeyde eğitim veren orta dereceli okullardan birinde (Gymnasium)  veya kapsamlı bir okulda (Gesamtschule) 12. ya da 13. sınıfın sonunda yapılan ve başarıyla bitirilen bir sınavın ardından alınır. Abitur, Almanya`ki yüksek öğretim öncesindeki en yüksek mezuniyettir. Abitur ile meslek eğitimi alabilir veya üniversite öğrenimi yapabilirsiniz. Abitur mezuniyetiniz yoksa sonradan da Abitur`u tekrarlayabilirsiniz.

 • Kapsamlı okul (Gesamtschule), yüksek düzeyde eğitim veren orta dereceli okul / lise (Gymnasium)

Bölüme özgü yüksek öğretime giriş yeterliliği (Fachgebundene Hochschulreife): Bölüme özgü yüksek öğretime giriş yeterliliği yüksek öğretim öncesindeki ikinci en yüksek mezuniyettir. Abitur`a benzer ancak ikinci bir yabancı dil zorunluluğu yoktur. Ön koşulu ortaokul bitirme belgesine (MSA) sahip olmaktır. Bununla bir meslek lisesinde (Fachgymnasium) veya meslek okulunda (Berufsoberschule / Berufsfachschule) bölüme özgü yüksek öğretime giriş yeterliliğini elde edebilirsiniz. Bu mezuniyet ile bir yüksek okulun tüm akademik ders programlarına katılabilir ve aynı zamanda bir üniversitede de eğitim görebilirsiniz. Akademik ders programları; teknoloji, ekonomi veya sosyal konular gibi mezuniyetin ağırlık noktalarına dayanmaktadır.

 • Meslek lisesi (Fachgymnasium), Meslek okulları (Fachoberschule, Berufsoberschule)

Uygulamalı bilimler üniversitelerine giriş yeterliliği (Fachhochschulreife): Uygulamalı Bilimler Üniversitelerine giriş yeterliliği, bölüme özgü üniversite giriş yeterliliğinden biraz farklıdır. Bu mezuniyet için iki şey önemlidir: Teorik eğitim ve pratik eğitim. Teorik kısım (11./12. Sınıf) meslek okullarında (Berufsfachschule, Fachoberschule) ya da bir lisede tamamlanabilir. Pratik kısım için bir yıllık staj, bir meslek eğitimi, ya da Gönüllü Sosyal Yıl (FSJ) kapsamında bir yıllık sosyal hizmet tamamlanmalıdır. Bu kombinasyon size Uygulamalı Bilimler Üniversitelerine giriş yeterliliğini kazandırır ve bununla ilgili üniversitelerde istediğiniz bir bölümü seçebilirsiniz. Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri haricinde bir üniversitede okumak nadiren mümkündür.

 • Akşam Lisesi (Abendgymnasium), Meslek Okulları (Berufsoberschule, Fachoberschule, Fachschule)

Çocuğumun Hauptschule (Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul) mezuniyeti yok. Bu mezuniyet belgesine sonradan sahip olabilir mi?  

Evet, Hauptschule (Temel düzeyde eğitim veren orta dereceli okul) mezuniyeti sonradan telafi edilebilir.  Önemli olan Çocuğunuzun 15 yaşında olması ve 7. ya da 8. Sınıfa kadar okula devam etmiş olmasıdır. Sınav; harici sınav veya öğrenci olmayanlar için sınav olarak adlandırılır. Sınava hazırlanabilmeniz için hazırlık kursları mevcuttur. Hazırlık kursları yaklaşık olarak 1 veya 1,5 yıl sürer. Kurslar Halk Eğitim Merkezinde (Volkshochschule), engellileri desteklemeye yönelik bir meslek okulunda (Förderberufsfachschule), temel düzeyde eğitim veren akşam ortaokulunda  ya da bir uzaktan eğitim okulunda verilir. Kursa gitmeden kendi başınıza da sınava hazırlanmanız mümkündür. 

Evet, çocuğunuz okul değiştirebilir. Okul değişimi siz ve çocuğunuz için büyük bir adımdır. Olası bir okul değişikliği durumunda öğretmenler, okul personeli ve okul yönetimi ile konuşun. Okul değiştirmenin birçok nedeni vardır. Okul değişikliği isteğinin haklı bir dayanağı olmak zorundadır. Örneğin taşınma nedeniyle ya da çocuğunuz sınıf ortalamasına kıyasla öğrenme sürecinde ileride veya gerideyse okul değişikliği söz konusu olabilir. Bunun dışında mobbing durumu ve öğretmenlerle olan sorunlar da okul değişikliğine sebep olabilir. Okul değiştirmek için yetkili Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunmalısınız. Okul değişikliği hakkında Eğitim Müdürlüğü karar verir. Yeni okulda boş yer olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Yeni öğretim yılı ya da yeni yarıyılda okulun değiştirilmesi çocuğunuz için daha kolaydır. Bu okul malzemelerini anlamayı ve yeni sınıfa alışmayı kolaylaştırır.

 • Okul değişikliği için hangi belgeler gereklidir?
 • Eski ve yeni okuldan yazılı tavsiye
 • Eğitim Müdürlüğüne gayri resmi başvuru
 • Psikolojik nedenlerle okul değişikliği: Okul psikoloğundan rapor
 • Fiziksel nedenlerle okul değişikliği: Okul doktorundan rapor

Çocuğunuzun okulu bırakmak istemesinin birçok nedeni olabilir.  Örneğin çocuğunuzun sınıf ortalamasına kıyasla öğrenme sürecinde geride veya ileride olması, mobbing ya da para kazanma arzusu vb. durumlar nedenler arasında sayılabilir. Çocuğunuzla neden okulu bırakmak istediği hakkında konuşun.

Çocuğunuz sınıf ortalamasına kıyasla öğrenme sürecinde geride ise özel ders veya takviye edici ders yardımı verebilecek yerleri arayabilirsiniz. Sınıf arkadaşlarıyla birlikte öğrenmek de yardımcı olabilir. Çocuğunuzun nasıl desteklenebileceği konusunda öğretmenlerle konuşun.

Çocuğunuz sınıf ortalamasına kıyasla öğrenme sürecinde ileride ise ve kendisini okulda sıkılmış hissediyorsa daha yüksek düzeyde eğitim veren bir okul türüne geçmek yardımcı olabilir. (Örneğin Realschule gibi orta düzeyde eğitim veren orta dereceli bir okuldan, Gymnasium gibi yüksek düzeyde eğitim veren orta dereceli bir okula geçiş)

Çocuğunuz okulda mobbinge maruz kalıyorsa, öğretmenler ile konuşup tavsiye alın. Bazen okul değiştirmek, okulu bırakmanın bir alternatifi olabilir.

Çocuğunuzun okula gitmek için güçlü bir isteği yok mu? Okula gitmek yerine çalışmak mı istiyor? Çocuğunuzla olası alternatifler hakkında konuşun. Bir okuldan mezun olarak bir iş bulabilmek çok daha kolaydır. Okulu bırakmasının nedeni para ise yarı zamanlı bir iş de yapabilir.

Ne gibi imkanlar vardır? 

Danışma: Kendiniz ve çocuğunuz için tavsiye isteyin. Okulu bırakma konusunda danışmanlık yapacak danışma merkezleri vardır. Bazen okulda da danışma hizmeti sunulur. Danışma ekibimizden danışma merkezleri hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Gönüllü hizmet: Okuldan ayrıldıktan sonra çocuğunuz Gönüllü Sosyal Yıl (FSJ) veya Gönüllü Ekolojik Yıl (FÖJ) şeklinde sosyal veya çevre alanında yürütülen 1 yıllık gönüllü çalışmalara katılabilir. Çocuğunuz pratik tecrübeler edinir ve gönüllü hizmet genellikle mesleki yönlendirme işlevi görür. Berlin, Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern`de gönüllü hizmet, uygulamalı bilimler üniversitelerine giriş yeterliliği (Fachhochschulreife) olarak kabul edilmektedir.

2. Eğitim Yolu:  Okulu bıraktıktan sonra dahi çocuğunuzun herhangi bir okuldan mezun olabilme şansı vardır. Bu olasılığa 2.eğitim yolu denir. Çocuğunuz temel düzeyde, orta düzeyde veya yüksek düzeyde eğitim veren bir orta dereceli okulu tamamlayarak mezun olabilir. Daha fazla bilgiyi „okuldan sonra nereye„ başlığı altında bulabilirsiniz.

Anne, baba olarak çocuğunuzun okulunda belli hak ve yükümlülükleriniz vardır. Ebeveyn hakları okul yasasında açıklanmıştır.  Bilgilendirilme ve katkıda bulunmak hakkına sahipsiniz. Veli toplantısında okul sizi haklarınız hakkında bilgilendirir. Bunun dışında sizin de veli olarak okula karşı görev ve yükümlülükleriniz vardır. Çocuğunuzun okul yaşamını daha iyi tanıma ve okul yaşamına aktif olarak dahil olma şansına sahipsiniz.

Okulda bir ebeveyn olarak haklarım nelerdir?

… Okutulan derslerin içeriği ve notlandırmalar hakkında bilgilendirilmek
… Çocuğunuzun öğrenci dosyasına bakabilme hakkı. Dosya çocuğun karnelerini ve diğer belgeleri içerir.
… Çocuğunuzun başarı durumu hakkında bilgilendirilmek
… Okul kararları konusunda bilgilendirilmek (örneğin değerlendirmeler, sınıfta kalma durumları, düzenleyici ve destekleyici önlemler)
… Dersi izleyebilme hakkı
… Veli sözcüsü veya veli temsilcisi seçilerek okula dahil olabilmek

Okulda bir ebeveyn olarak yükümlülüklerim nelerdir?

… Çocuğunuzu okula kaydettirmek
… Zorunlu eğitimi dikkate almak
… Çocuğunuzun okula düzenli olarak devam ettiğinden emin olmak
… Çocuğunuzun okul etkinliklerine katıldığından emin olmak
… Çocuğunuzun düzenli olarak ev ödevlerini yaptığından emin olmak
... Çocuğunuzun okul kitapları, defterleri, kalemleri vb okul malzemelerine sahip olduğundan emin olmak
… Bazı federal eyaletlerde aileler de okulla aktif olarak iş birliği içinde bulunmalıdır.

Sınıf Veli Sözcüsü / Sınıf Veli Temsilcisi nedir?

Sınıf Veli Sözcüsü/Sınıf Veli Temsilcisi bir sınıftaki velilerin çıkarlarını temsil eder.  Veliler ve öğretmenlerle ilgili sorular, bilgilendirmeler ve problemlerin konuşulması konusunda önem taşırlar. Ödevler, sınav tarihleri ve okul gezileri konularındaki sorular konusunda yardımcı olurlar. Ayrıca okul festivali gibi okul etkinliklerini de desteklerler.

Bültenimize üye olunuz.